El perfil tècnic d'alumini permet fer bancades i estructures de màquina lleugera i semi lleugera, segons el plànol del client, o assessorant-lo, si cal, és l'opció més adient i econòmica, segons les especificacions, aprofitant les propietats del perfil (rapidesa, comoditat, remobilitat dels components, accessoris, etc.)

Bancada amb eixos elèctrics
Bancada amb eixos elèctrics
Bancada de magatzem mòbil
Bancada de magatzem mòbil
Bancada paletitzador
Bancada paletitzadora
Bancada línia FMS
Bancada línia FMS